Perheen koti ja perhekoti Seinäjoella

Lasten ikärakenne

Perhekoti Leppälään sijoitettavien lasten ikärakenteen muodostumiseen vaikuttavat kodissamme asuvien lasten kokonaisuus. Haluamme tarjota mahdollisuuden sisarusten sijoituksille, joten ikärakenne voi olla 4-17 vuotta. Perheemme kolme biologista lasta ovat syntyneet vuosina 2001, 2002 ja 2008 joista nuorin asuu vielä kotona. 

Kasvatusmenetelmämme​

Kasvatusmenetelmät kodissamme ovat yhtä kuin tapa elää. Ammatillisuus näkyy parhaiten siinä, että ratkaisuja ei ole vain yhdenlaisia vaan tilanteisiin ja tarpeisiin pystytään vastaamaan usean aikuisen ammattitaidon ja elämänkokemuksen mukanaan tuoman viisauden avustuksella. Jokainen meistä aikuista ja lapsista on erilainen, joten ratkaisutkaan eivät voi jokaisen kohdalla olla samoja. 

Toimintatapamme

Perheen kodissa ei terapioida, vaikka yhdessä olo voikin olla terapeuttista ja toimintatapamme on traumainformoitu voimavara- ja ratkaisukeskeinen työote. Tavoitteemme on luoda hyväksyvä ja läsnäoleva ilmapiiri, jossa meillä kaikilla on hyvä olla.


Meillä keskitytään tavallisen arjen elämiseen - jokaisella on kodissa oikeus elää ja kasvaa rauhassa.

Missä perhekoti Leppälä sijaitsee?

Perhekoti Leppälä sijaitsee Ämmälänkylässä, 18 km Seinäjoen keskustasta. Maaseudulla voimme elää voimaannuttavassa luontoympäristössä, ja silti suuren kaupungin palvelut ovat saatavilla 20 minuutin ajomatkan päässä. Lähimmälle ala-asteelle on 12 km ja lähimmille yläasteille 13 km ja 16 km. Kouluun kuljetaan paikallisliikenteen pikkubussilla, joka ottaa kyytiin kototien päästä. Mopokortti-iässä käytössä on skootteri ja tieliikennemönkijä. Jokaisella lapsella on oma pyörä ja tarvittaessa myös yhteinen sähköpyörä

Perhekodissa asuminen

Kodissamme on 12m2 huone seitsemälle lapselle. Olohuone ja keittiö ovat keskellä tupaa. Kylpyhuoneita on kolme joista yhdessä sauna. Ulosaunan läheisyydessä on uima-allas. Perhekotivanhempien lisäksi kamarit löytyvät perheen kolmelle biologiselle lapselle.

Pihapiiri ja muut rakennukset​

Ulkorakennuksesta löytyy neuvottelu- ja toimistotila Kohon tupa. Kohon tuvan tiloissa on myös mahdollista järjestää koulutuksia 12 henkilölle.

​Vanhassa heinäladossa, "liikkaladossa" on leikki- ja pelaamismahdollisuus.

​Pihapiirissä on kontit, joissa puuverstas ja mopon rassaus tila.

​Lähiympäristö tarjoaa sekä leikkipaikkoja, että mahdollisuuden nauttia luontoympäristöstä. Elvyttävä vaikutus on askeleen päässä tarjolla koko perhekodin väelle, aikuisille ja lapsille.

Eläinystävämme

Valjasvarastossa asuu kissamme Mauno ja Kyösti sekä puput Kauno ja Rohkea.

Tuvassa perheen kanssa asuvat koirat Tim, Thor, Niilo ja Pipsa.

Kasvatus ammatillisessa perhekodissa

  • Autetaan lasta huomaamaan itsestään voimavaroja ja vahvuuksia

  • Toisten ihmisten kunnioittamiseen ja huomioonottamiseen ohjaaminen
  • Turvan vahvistaminen elämällä tavallista arkea pysyvien ja läsnäolevien aikuisten kanssa
  • Ratkaisujen etsiminen
  • Omaan elämäntarinaan tutustuminen ja siellä hyvän näkeminen
  • Mahdollisuus rauhoittua ja oman huoneen yksityisyyden korostettu kunnioittaminen
  • Eläinavusteinen toiminta kodin eläinperheenjäsenten kanssa
  • Kokemusten kasvattaminen tutustuen uusiin paikkoihin, asioihin ja ympäristöihin

Perhekoti Leppälän arvot

Perhekotimme arvot ovat koko perheen arvoja. Lapsella ei välttämättä meille muuttaessaan ole samoja arvoja, eikä perheemme arvoja laiteta häneen, vaan hän saa kasvaa niihin omassa tahdissaan. Arvoihin kasvamisen mahdollisuudella tarkoitamme, että jos lapsi on esimerkiksi oppinut pitämään puoliaan muista välittämättä, täytyy hänen rauhassa saada opetella, ettei hänen ole pakko toimia niin. Hän saa ajan kuluessa opetella, että on tasa-arvoinen kaikkien muiden kanssa ja hänen tarpeensa huomioidaan ilman, että niistä tarvitsee taistella. Tai jos lapsi valehtelee, koska pelkää seuraamuksia, hänen täytyy saada rauhassa kokea miten asioita voi selvittää ja kuinka voi ottaa vastuun toimistaan.

Lupa olla lapsi on arvo joka on lapsen oikeus. Lapsuuteen kuuluu olennaisesti se, että ollaan vielä opettelemassa asioita. Armollisuus opetteluvaiheessa antaa lapselle rohkeutta yrittää. On tärkeää, että lapsi uskaltaa sanoa ääneen, jos on toiminut väärin. Uskaltaa olla rehellinen. Aikuinen pystyy hyvin omalla esimerkillään opettamaan rehellisyyttä. Asioita voi tehdä väärin vahingossa ja tahallaankin. Tärkeintä on, että tilanteiden sattuessa asian äärelle pysähdytään ja mietitään, mitä voidaan ottaa opiksi ja kuinka voi tehdä toisin, yhtä lailla lapset ja aikuiset.

Perhekoti Leppälän arvoihin kuuluu hyväksytyksi ja rakastetuksi tuleminen juuri sellaisena kuin olet. Hyväksytyksi tuleminen vaatii aikuiselta taidon nähdä lapsi huononkin käytöksen takaa. Perhekodin aikuiset pyrkivät auttamaan muitakin lapsen kanssa työskenteleviä aikuisia niin koulussa kuin läheisverkostossa näkemään lapsen vahvuudet ja antamaan hyväksyntää.

Osallisuus tarkoittaa Perhekoti Leppälässä sitä, että lapsi kuuluu syntymä perheeseen ja sukuun, hän kuuluu perhekotiin ja sen ympäristöön, hän kuuluu kylään jossa asuu, kouluun jota käy. Lapsi ei ole kohde vaan osa omaa elämäänsä, jota hän on itse rakentamassa yhdessä verkostojensa kanssa. Lasta autetaan löytämään omat ajatuksensa, rohkaistaan tuomaan niitä esiin ja kuullaan niitä tarkalla korvalla. Kaikkien perheen jäsenten täytyy saada kokea tulevansa kuulluksi ja nähdyksi kodissaan.

Oikeudenmukaisuus liittyy kuulluksi ja nähdyksi tulemiseen. Mahdollisuus kokea oikeudenmukaisuuden tunnetta syntyy sitä kautta, että on saanut äänensä ja mielipiteensä kuuluviin. Aikuinen tekee päätökset, mutta aikuinen myös kuuntelee. Lapsen pitää saada kokemus, että asioista kannattaa sanoa ääneen ja aikuisen kanssa kannattaa keskustella.

Turvallisuuden tunnetta kodissamme rakennetaan ennakoitavan ja aikuisjohtoisen arjen avulla. Kodissa on pysyvät, tutut aikuiset. Toistamme päivittäin tuttuja arjenrakenteita, kaikilla samat oikeudet ja velvollisuudet perhekotiyhteisön osana. Pyrimme löytämään lapselle niitä tapoja omasta kodistaan, joita hän voi tuoda perhekotiin ja siten kokea vahvemmin tuttuuden tuomaa turvallisuutta. Sanoitamme tekemisiämme ääneen ja kysymme lapselta usein, miten hän tilanteen ymmärsi tai kuuli.

Luonto ja maaseutuympäristö on arvo, joka on osa perhekodin elämää. Luontoon ei vain mennä vaan sitä eletään. Perhekodin lapsilla ja aikuisilla on joka päivä mahdollisuus kokea luontoympäristön elvyttävä ja hyvinvointia lisäävä vaikutus. Perheen eläimet ovat vahvistamassa tätä kokemusta. Luontoon ja eläimiin suhtaudutaan vastavuoroisesti eli ei pelkästään oteta positiivisia vaikutuksia vaan opetellaan myös vastuuta, vastavuoroisuutta.

Tunteiden tuntemisen ja oppimisen oikeus on jokaisella perhekodin jäsenelle. Jokaisen päivän ei tarvitse olla hyvä, mutta jokaisessa päivässä on jotain hyvää, myös tunteiden tuntemisen kannalta. Perhekodin aikuisten tuen avulla pystyy harjoittelemaan negatiivisia ja positiivisia tunteita. Harjoitellaan tunteiden tunnistamista, niihin reagoimista, kokemista ja sanoittamista ja lisäämään ymmärrystä, että on oikeutettu niihin. Tutustutaan tunteiden alla oleviin tarpeisiin. Mietitään miten tarvetta voisi paremmin kuulla hyvissä ajoin, että sen ei tarvitse käyttää esim. raivoa tai rikkomista viestivälineenä. Lapsille on tuonut helpotusta tieto siitä, että he eivät olekaan huonoja tai tyhmiä vaan sydämen ääni onkin ottanut kovemman ja vaativamman äänen, kun ei ole muuten tullut kuulluksi.